Gå til hovedinnhold

Samtykke til leteboring med Mærsk Giant

Paladin Resources Norway Limited (Paladin) har fått samtykke til leteboring av brønn 1/2-2 med den flyttbare innretningen Mærsk Giant (bildet). Brønnen ligger i den sørlige Nordsjøen og tilhører utvinningstillatelse 143CS.


Mærsk Giant er en oppjekkbar flyttbar boreinnretning som eies og opereres av A.P. Møller-Mærsk Gruppen. Innretningen er bygget i Japan hos Hitachi, ferdigstilt i 1986. Mærsk Giant kan operere i opp til 107 m vanndyp og har plass til 87 personer. Innretningen fikk (SUT) i februar 2002.

Brønn 1/2-2 ligger omtrent 100 km sørvest for Egersund. Vanndybden på stedet er 101 m.

Lokasjon brønn 1/2-2 (kilde: Paladin)

Ifølge planen starter boreaktiviteten i slutten av september 2005 og vil ha en varighet på 39 dager.

Lenke:

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss