Gå til hovedinnhold

Samtykke til leteboring med Mærsk Giant i den sørlige Nordsjøen

Pertra ASA (Pertra) har fått samtykke til leteboring av brønn 15/12-18 A og boring av sidesteg 15/12-18 S som tilhører utvinningstillatelse 337.


Brønnen ligger ca 240 kilometer vest for Egersund.

Mærsk Giant er en oppjekkbar flyttbar boreinnretning som eies og opereres av A.P. Møller-Mærsk Gruppen.

Innretningen er bygget i Japan hos Hitachi, ferdigstilt i 1986. Mærsk Giant kan operere i opp til 107 m vanndyp og har plass til 87 personer.

Innretningen fikk (SUT) i februar 2002.

Boringen vil starte etter at innretningen har avsluttet et oppdrag for Talisman Energy Norge AS (lenke). Varigheten av boringen for Pertra er anslått til 76 dager.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss