Gå til hovedinnhold

Samtykke til leteboring med Ocean Vanguard i Norskehavet

Statoil ASA har fått samtykke til leteboring av brønn 6608/8-2 med den flyttbare innretningen Ocean Vanguard.


Location well 660877-2

Brønn 6608/8-2 ligger ca 33 kilometer nordøst for Norne (kartet) og har følgende geografiske koordinater: N 66° 17' 52.5", Ø 08° 22' 36.9". Vanndypet på stedet er ca 337 meter.

Boringen planlegges igangsatt så snart Ocean Vanguard har avsluttet boringen av en produksjonsbrønn på Glitne (lenke). Estimert borestart for brønn 6608/8-2 er primo august 2007.

Ocean Vanguard er en halvt nedsenkbar boreinnretning som opereres av Diamond Offshore Netherlands BV med operasjonskontor i Stavanger. Innretningen fikk (SUT) i juli 2004.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss