Gå til hovedinnhold

Samtykke til leteboring med og bruk av Transocean Winner på Njord

Norsk Hydro Produksjon AS (Hydro) har fått samtykke til leteboring med Transocean Winner og bruk av denne innretningen til produksjonsboring.


Samtykket gjelder boring av letebrønn 6407/7-7 S og boring av produksjonsbrønn 6407/7-B-1 Y1H (sidesteg).

brønnlokasjon

Brønnene tilhører utvinningstillatelse 107 og ligger på nordvestflanken av Njordfeltet (kartet).

Letebrønnens geografiske posisjon er N 64° 17' 40.1", Ø 7° 07' 10.5". Forventet oppstart av boringen er ca 20.5.2007.

Transocean Winner er en 3.-generasjons halvt nedsenkbar boreinnretning av GVA-4000 design, bygget i 1983 ved Gøtaverken Arendal, Gøteborg, Sverige.

Innretningen eies av Transocean Offshore, og opereres av Transocean Offshore (North Sea) LTD NUF, med hovedkontor i Stavanger.

Transocean mottok (SUT) for innretningen i august 2006.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss