Gå til hovedinnhold

Samtykke til leteboring med Polar Pioneer i Barentshavet

StatoilHydro har fått samtykke til leteboring av brønn 7222/6-1 med den flyttbare innretningen Polar Pioneer.


Vi har gitt samtykke blant annet på bakgrunn av dokumentasjon innsendt i forbindelse med søknaden og dokumentasjon knyttet til (SUT) for Polar Pioneer, utstedt 6.4.2004 med de forutsetninger og forpliktelser samsvarsuttalelsen representerer for reder og operatør.

Brønn 7222/6-1 tilhører utvinningstillatelse 228 og har følgende geografiske koordinater:

N 72° 37' 25.09", Ø 22° 55' 50.65". Vanndypet på stedet er 364 meter.

Location well 7222/6-1 Obesum

Polar Pioneer opereres av Transocean Offshore. Operasjonen har en estimert varighet på 50 dager.

Lenker

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss