Gå til hovedinnhold

Samtykke til leteboring med Transocean Leader i Norskehavet

Eni Norge AS (Eni) har fått samtykke til leteboring av brønn 6504/5-1 i utvinningstillatelse 324.


Vøringbassenget (kilde: NGU)samsvarsuttalelse (SUT) i desember 2004.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss