Gå til hovedinnhold

Samtykke til leteboring med Transocean Winner

Norsk Hydro Produksjon AS (Hydro) har fått samtykke til leteboring av to brønner i blokk 25/11 med den flyttbare innretningen Transocean Winner.


Brønnene tilhører utvinningstillatelse 169 hvor Hydro er operatør med Statoil ASA, Exxon Mobil Exploration and Production Norway AS og Petoro AS som øvrige rettighetshavere.

De to brønnene (25/11-25 S og 25/11-25 A) skal bores fra samme posisjon inn i to uavhengige formasjoner. Den ene av brønnene skal bores som sidesteg fra brønnen som bores først.

Transocean WinnerBrønnene ligger i Nordsjøen ca 160 kilometer vest for Karmøy og har de geografiske koordinatene

59° 08' 48.6" N, 02° 23' 20.7" Ø.

Transocean Winner (bildet) er en halvt nedsenkbar boreinnretning som eies og opereres av Transocean Offshore. Innretningen ble bygget i 1983 ved Gøtaverken Arendal i Sverige.

Transocean fikk (SUT) for innretningen i august 2006.

Boringene er planlagt startet tidligst 15.10.2007 og vil ha en forventet varighet på 90 dager.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss