Gå til hovedinnhold

Samtykke til leteboring og bruk av Deepsea Trym til produksjonsboring på Troll

Petroleumstilsynet har gitt Norsk Hydro Produksjon AS samtykke til leteboring med den flyttbare innretningen Deepsea Trym. Samtykket omfatter også bruk av Deepsea Trym for produksjonsboring. Boringen vil bli utført i forskjellige utvinningstillatelser på Trollfeltet.


Norsk Hydros søknad omfatter følgende 3 letebrønner

  • 31/4-12, utvinningstillatelse 055
  • 35/11-13, utvinningstillatelse 090
  • 25/10-9, utvinningstillatelse 028C

samt 3 produksjonsbrønner på det samordnede Trollfeltet (Troll Unit), utvinningstillatelser 054 og 085.

Lokasjonskart med brønnene

Oppstart av første brønn, 31/4-12, avhenger av innretningens forutgående aktiviteter, men forventes i månedskiftet januar/februar. Rekkefølgen for de påfølgende brønner er ikke endelig besluttet.

Vi har så langt ikke gitt samtykke for boring av brønn 25/10-9, blant annet fordi boreprogrammet ikke er utarbeidet.

Deepsea Trym er en halvt nedsenkbar boreinnretning av H-3 modifisert design, bygget ved Aker Verdal og levert i 1976.

Innretningen ble kjøpt av Odfjell Drilling AS i februar 1996. Siden har den operert på norsk sokkel, og den har vært gjennom flere oppgraderinger og modifikasjoner for å møte gjeldende sokkelregelverk. Innretningen fikk (SUT) i juni 2003. Deepsea Trym fører norsk flagg, og Det Norske Veritas er klassifikasjonsselskap.

Forsyning for innretningen vil skje fra Mongstad. Personelltransport vil bli utført av CHC Helikopter Service AS ut fra Flesland.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss