Gå til hovedinnhold

Samtykke til leteboring - utvinningstillatelse 038

Petroleumstilsynet (Ptil) har gitt Pertra AS (Pertra) samtykke til leteboring med den flyttbare boreinnretningen Deepsea Trym. Med tanke på nye oppgaver for Varg innretningen, ønsker Pertra å utforske potensialet i området vest for Varg.


Deepsea Trym (bildet) er bygget i Norge hos Aker Værdal ferdigstilt i 1976, og har hatt oppdrag på norsk sokkel frem til den ble solgt ut av landet i 1986.

Innretningen ble kjøpt tilbake i 1996 og har vært gjenstand for store oppgraderinger for å møte krav og regelverk gjeldende for Nordsjøen. Deepsea Trym fikk 27. juni 2003 og innehar "Safety Case" for britisk sektor. Innretningen eies av Odfjell Drilling.

Samtykket gjelder for letebrønn 15/12-15 som ligger vest for Varg (se kart).

 

Varg ble påvist i 1984 og produksjonen startet i 1998. Feltet er bygget ut med en ubemannet brønnhodeplattform i kombinasjon med et produksjonsskip med integrert oljelager.

Oljen fra Varg losses fra produksjonsskipet til skytteltankere (bildet).Oljen fra Varg losses fra produksjonsskipet til skytteltankere (bildet).

Samtykket er gitt for perioden fra 15. oktober 2004 til 30. januar 2005.

Lenke til ODs nettsted: Pertra har avsluttet leteboring (15.12.2004)

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss