Gå til hovedinnhold

Samtykke til ombygging og bruk av oljerørledning på Eldfisk

ConocoPhillips Skandinavia AS (COPSAS) har fått samtykke til ombygging og bruk av 24" Eldfisk oljerørledning. Videre har vi gitt COPSAS samtykke til disponering av deler av eksisterende 24" Eldfisk oljerørledning.


lokasjonskart

På grunn av korrosjon i den eksisterende rørledningen vil COPSAS erstatte 9,4 kilometer av denne med en ny rørledning.

Samtykket til disponering av deler av eksisterende 24" Eldfisk oljerørledning innebærer blant annet at rørledningen skal etterlates nedgravd eller overdekket på havbunnen.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss