Gå til hovedinnhold

Samtykke til oppstart av Skirne feltet

Oljedirektoratet har gitt Total E&P Norge AS samtykke til oppstart og drift av Skirne feltet i utvinningstillatelse 102, blokk 25/5.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 102 er Total E&P Norge AS, Petoro AS, Marathon Petroleum Norge AS og Norsk Hydro Produksjon AS. Total er operatør for Skirne feltet.

Skirne feltet ligger ca 140 km nordvest for Stavanger, og er bygget ut med de to brønnene Skirne og Byggve. Avstanden fra Skirne brønnen og vestover til plattformen på Heimdal er 24 km. Mellom disse ligger Byggve brønnen 16 km øst for HeimdaL Havdybden er 120 m for begge feltene.

Skirne og Byggve er to små gass og kondensatfelt som ble oppdaget i 1990 -91, og som umiddelbart ble erklært drivverdig. Utbyggingsplaner ble utarbeidet men holdt tilbake på grunn av økonomisk usikkerhet i prosjektet.

Nye utviklingsstudier ble igangsatt i 1999 i samarbeid mellom rettighetshaverne, og dette resulterte i en endelig plan for utbygging og drift som ble godkjent av myndighetene 5. juli 2002.

Skirne og Byggve er utbygt med hver sin bunnstruktur og brønntre, og er knyttet til en 12" rørledning til Heimdal via to 6" fleksible rør. På Heimdal Riser Platform er det et didikert anlegg for innløpsseparasjon og strømningsmåling av prosesstrømmen fra Skirne feltet. Etter innløpsseparasjonen blir gass og væske transportert til eksisterende prosesserings- og eksportfasiliteter på Heimdal Main Platform (bilde) for videre transport. Gassen vil bli transportert til Storbritannia via Vesterled eller til kontinentet via Statpipe. Kondensatet vil bli transportert via Brae til Storbritannia. Heimdal

Oljedirektoratets samtykke til oppstart og drift av Skirne feltet dekker også oppstart og drift av kompressorpakke på Heimdal som vil bli installert i 2005.

Oppstart av produksjon fra Skirne feltet er planlagt tidligst 1. februar 2004.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss