Gå til hovedinnhold

Samtykke til større ombygging av Åsgard C

Petroleumstilsynet har gitt Statoil ASA samtykke til større ombygging av den flyttbare innretningen Åsgard C (bildet).


Åsgard C eies av rederiet Knudsen OAS Shipping AS og har i ca. 4 år operert for Statoil som et lagerskip for kondensatproduksjonen fra Åsgard B.

I forbindelse med utbyggingen av Kristinfeltet er det avtalt mellom partene i Åsgard og Kristin at Åsgard C skal brukes som et felles kondensatlager. Åsgard C må derfor oppgraderes på en del områder.

Det er inngått en ny leieavtale med rederiet med opsjoner fram til 2018. Statoil har i søknaden samtidig søkt om forlenget levetid for Åsgard C. Denne delen av søknaden er fremdeles under behandling.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss