Gå til hovedinnhold

Samtykke til større ombygging av Sleipner B

Statoil ASA har fått samtykke til utføring av større ombygginger av Sleipner B.


Sleipner B (kilde: Statoil)Samtykkevedtaket gjelder installasjon av en kompressormodul samt modifikasjoner i eksisterende prosessanlegg og hjelpesystemer på innretningen. Vårt vedtak inbefatter også driften av Sleipner B (bildet) med ny kompressorløsning innenfor forutsetningene for eksisterende samtykke til bruk av denne innretningen (lenke).

Hensikten med å installere en ny kompressor på Sleipner B er å øke og akselerere utvinningen fra reservoaret.

Konstruksjonsarbeide av modulen planlegges begynt i mai 2007, og start mobilisering offshore planlegges mai 2008. Oppstart av ny kompressor er planlagt 1. oktober 2008.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss