Gå til hovedinnhold

Samtykke til større ombygginger på Valhall

BP Norge AS (BP) har fått samtykke til å utføre større ombygginger på Valhall.


Valhall

Samtykket gjelder en utvidelse av kapasiteten i boligkvarteret på Valhall QP (bildet). Selskapet vil installere en ny boligmodul.

Utvidelsen av overnattingskapasiteten er organisert i prosjektet "Additional Living Quarter" (ALQ), og planlegges gjennomført i løpet av sommeren 2007.

Prosjektet omfatter nødvendige modifikasjoner på innretningen QP og bruk av ti boligmoduler med fire enkeltmannslugarer, samt en modul med skifterom i tilknytning til lugarmodulene.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss