Gå til hovedinnhold

Samtykke til utførelse av ombygginger på Kårstø

Gassco AS har fått samtykke til å utføre ombyggingsarbeid på Kårstø prosessanlegg. Selskapet skal modifisere en eksisterende overføringslinje mellom inntakene for Åsgard Transport og Statpipe.


Statpipe og Åsgard Transport ender på KårstøPå Kårstø gassbehandlingsanlegg ilandføres det gass gjennom rørledningene Statpipe og Åsgard Transport (illustrasjon, kilde OED).

Som en del av Kårstøanlegget finnes det i dag en overføringslinje for å transportere rikgass fra Statpipeinntak til Åsgardinntak.

Fra 1.10.2007 vil det være behov for å endre strømningsretning fra Åsgardinntak til Statpipeinntak slik at rikgass fra Åsgardrørledningen kan prosesseres i Statpipe prosesseringsanlegg som vil ha ledig kapasitet.

Samtykket omfatter modifikasjon av overføringslinje for rikgass fra Åsgardinntak til Statpipeinntak.

Gassco er operatør for Kårstøanlegget og Statoil er teknisk tjenesteyter (TSP) som står for den daglige driften.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss