Gå til hovedinnhold

Samtykke til utføring av større ombygginger på Tambar

BP Norge AS (BP) har fått samtykke til utføring av større ombygginger på Tambarfeltet.


Samtykket gjelder installering og bruk av en multifasepumpe (Tambar MPP).

Oljefeltet Tambar startet produksjonen sommeren 2001.

Lokasjon Tambar (kilde: Norsk oljemuseum)Tambarfeltet (kartet) ligger i den sørlige Nordsjøen ca 15 km sørøst for Ula og har en enkel utbyggingsløsning som består av en normalt ubemannet brønnhodeinnretning med fjernstyring fra, og prosessering på Ula.

Begrensningen for produksjonen på Tambar er lavere reservoartrykk samt trykktapet i rørledningen til Ula. For å bedre på dette, og øke brønnenes løfteevne, ønsker BP å installere og ta i bruk en multifasepumpe på feltet. BP forventer at dette vil akselerere produksjonen på Tambar, men også øke levetiden for brønnene og utvinningsgraden på feltet.

I forbindelse med prosjektet har BP på tidligere fått samtykke til bruk av Mærsk Guardian for produksjonsboring av en ny brønn på Tambar (lenke).

Endringene vil blant annet føre til en økning av bemanningsomfanget på Tambar.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss