Gå til hovedinnhold

Samtykke - underbalansert boring på Gullfaks C

Petroleumstilsynet har gitt Statoil ASA samtykke til bruk av underbalansert boreteknologi for boring av kappebergarten i brønn C-05 fra Gullfaks C plattformen.


Gullfaks C

Gullfaks C

På grunn av liten differanse mellom poretrykk og fraktureringstrykk er det blitt stadig vanskeligere å gjennomføre konvensjonell boring på Gullfaks C. Derfor har Statoil vurdert alternative metoder for boring av problemsonen.

Metoden selskapet valgte var underbalansert boring.

Det opprinnelige samtykket for Gullfaks C omfattet ikke denne typen operasjoner og Petroleumstilsynet ba derfor om at det ble sendt inn søknad om samtykke for den første brønnen.

I søknaden beskriver selskapet utstyr og metoder som skal benyttes, hvilke vurderinger, analyser og opplæringstiltak som er gjennomført for den planlagte operasjonen.

På bakgrunn av innsendt dokumentasjon og de avklaringer som er gjort med hensyn til denne, har Petroleumstilsynet gitt samtykke til å gjennomføre den omsøkte aktiviteten på Gullfaks C.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss