Gå til hovedinnhold

Seminar om NORSOK standard knyttet til beredskapsanalyse

Torsdag 24. mai arrangerer Norsk forening for risiko og pålitelighetsanalyse (ESRA) seminar i Petroleumstilsynets lokaler. Tema er "Beredskapsanalyser, erfaringer og behov for endringer i NORSOK Z 013".


ESRA har satt ned en arbeidsgruppe som skal revidere NORSOK standarden Z-013, som er sentral i forhold til flere krav i regelverket innenfor fagområdene risiko- og beredskapsanalyser.

Ptil ser det derfor som en viktig oppgave å bidra til at standarden oppdateres og at den bidrar til en utvikling innenfor fagområdene. Ptil deltar med representanter i arbeidsgruppen og med selve gjennomføringen av revisjonen

Første seminar om NORSOK standarden ble gjennomført 28. mars. Målgruppen for seminaret 24. mai vil være aktører relatert til både gjennomføring og bruk av beredskapsanalyser

Kontaktperson for seminaret:
ESRA-Norge v/Else Dahl, TEKNA
E-post: else.dahl@tekna.no

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Vidar Kristensen, sjefingeniør og tilsynets representant i arbeidsgruppen
E-post: Vidar.Kristensen@ptil.no