Gå til hovedinnhold

Seminar om NORSOK standard knyttet til risikoanalyse

Onsdag 28. mars arrangerer Norsk forening for risiko og pålitelighetsanalyse (ESRA) seminar i Petroleumstilsynets lokaler. Tema er "Risikoanalyser, erfaringer og behov for endringer i NORSOK Z 013"


ESRA har satt ned en arbeidsgruppe som skal revidere NORSOK standarden Z-013.

Målet er å sikre en standard som er oppdatert og reflekterer ny viten på området, og å gjøre Z-013 mer brukervennlig og matnyttig og bidra til mer rasjonelle måter å gjennomføre risikoanalyser på.

Arbeidsgruppen vil inkludere nyere arbeid som er gjort mht lekkasjefrekvenser, tennkilder, operasjonell risiko med mer. Det vil også bli gjort nødvendige tilpasninger og presiseringer i forhold til nytt regelverk.

NORSOK standarden Z-013 er sentral i forhold til flere krav i regelverket innenfor fagområdene risiko- og beredskapsanalyser. Ptil ser det derfor som en viktig oppgave å bidra til at standarden oppdateres samt at den bidrar til en utvikling innenfor fagområdene. Ptil vil delta med representanter i arbeidsgruppen, samt bidra med selve gjennomføringen av revisjonen.

Med seminaret onsdag 28. mars ønsker arbeidsgruppen å innhente erfaringer fra både de som utfører risikoanalyser og de som bruker resultatene derfra, dvs engineeringselskaper og oljeselskaper.

Et tilsvarende arrangement vil bli arrangert knyttet til Z-013 og beredskapsanalyser.

Målgruppen for dette seminaret vil være aktører relatert til både gjennomføring og bruk av risikoanalyser.

Kontaktperson for seminaret:
ESRA-Norge v/Else Dahl, TEKNA
E-post: else.dahl@tekna.no

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Vidar Kristensen, sjefingeniør og tilsynets representant i arbeidsgruppen
E-post: Vidar.Kristensen@ptil.no