Gå til hovedinnhold

Sikker bruk av løfte- og transportutstyr på petroleumsanlegg på land

Næringen har utarbeidet NORSOK-standarden R-005N "Sikker bruk av løfte- og transportutstyr på petroleumsanlegg på land". Som en henvisning til standarden har Petroleumstilsynet (Ptil) sendt et likelydende brev om saken til aktuelle aktører.


NORSOK-standarden R-005N er nå godkjent av "Standardardiseringen i Norge" og gjort tilgjengelig under "Petroleumsstandardisering" på nettstedet deres.

Standarden har i vesentlig grad klarlagt og forbedret operative normer for bruk av løfteutstyr på flere områder, ikke minst når det gjelder kompetanse, og standarden beskriver et nivå for forsvarlig virksomhet når det gjelder bruk av løfte- og transportutstyr.

Etter vårt syn er det gjort et omfattende, strukturert og grundig arbeid i utarbeidelsen av R-005N. Vi mener videre at bruk av standarden vil bidra til en heving av kompetansen og forbedring av arbeidsprosesser ved bruk av løfte- og transportutstyr på landanleggene, slik at hendelser og skader kan unngås i større grad enn tidligere.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Svein Anders Eriksson