Gå til hovedinnhold

Sprekker i eldre ankerkjettinger

Petroleumstilsynet (Ptil) har nylig fått innmeldt en hendelse hvor det under bruk ble funnet vesentlige sprekker i ankerkjetting produsert i 1986. Dette viser viktigheten av den visuelle inspeksjon som utføres ved kjettinghåndtering.


illustrasjon

Sprekker i ankerkjetting

Vi har sendt et likelydende brev om saken til næringen. Eiere av samsvarsuttalelser (SUT) skal oversende oss en oversikt over ankerkjetting i bruk som er 20 år eller eldre.

Videre ønsker vi en redegjørelse for selskapenes strategi og planer for utskifting av eldre kjetting, og hvilken inspeksjonsfilosofi selskapene legger til grunn for inspeksjon av kjetting som er eldre enn 20 år.

Lenke til likelydende brev (pdf)

Kontaktperson i Petroleumstilsynet
Ole-Johan Faret, pressekontakt
Telefon: 41683546
E-post:
ole-johan.faret@ptil.no