Gå til hovedinnhold

SUT-verifikasjon beredskap Transocean Arctic

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte 29.4.2004 en verifikasjonsaktivitet ombord på boreinnretningen Transocean Arctic under verkstedsoppholdet ved Westcon i Ølen.


Aktiviteten var rettet mot styringssystemer og tekniske forhold innen området beredskap.

Bakgrunn for tilsynet

Transocean Arctic er en halvt nedsenkbar flyttbar boreinnretning bygget i 1986 ved Mitsubitshi Heavy Industries, Japan. Innretningen har vært i operasjon på norsk sokkel i lang tid inntil den i februar 2002 ble lagt i opplag i Ølen.

Transocean Offshore (TO) har søkt om samsvarsuttalelse (SUT) for innretningen. Selskapet planlegger å starte aktivitet på Norne-feltet for Statoil med planlagt oppstart ca 1.8.2004. I den forbindelse vil det under verkstedsoppholdet i Ølen bli foretatt betydelige oppgraderinger av innretningen. En del av dette arbeidet utføres for å møte krav i regelverket (myndighetskrav), mens en del tekniske modifikasjoner på utstyr og systemer utføres for å møte krav i kontrakten mellom Statoil og TO. Før samtykke til aktivitet på Norne-feltet kan gis må Ptil utstede SUT for innretningen.

Formålet med tilsynet

Målsettingen med denne aktiviteten er å verifisere om styringsmessige og tekniske forhold innen fagområdet beredskap på Transocean Arctic, er i henhold til myndighetskrav.

Resultat av tilsynet

Planlagte modifikasjoner på Transocean Arctic vil bidra til å heve HMS-nivået på innretningen. Før innretningen er klar for operasjon må det gjennomføres et omfattende program for vedlikehold og uttesting av systemer, samt trening og øvelser for mannskapet. Et slikt program planlegger TO å gjennomføre i løpet av verkstedsoppholdet i Ølen.

Under verifikasjonen var innretningen ikke bemannet med driftspersonell, og kravene til kompetanse og familiarisering, trening og øvelser, ble derfor i liten grad verifisert.

Det vil være en utfordring for selskapet å ferdigstille innretningen (med nødvendig dokumentasjon) for operasjon og samtidig sørge for at regelverkets krav innen nevnte områder ivaretas.

Det er ikke avdekket nye avvik innen fagområdet beredskap under verifikasjonen.

Informasjon om vår oppfølging etter tilsyn

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Anne Vatten
E-post:anne.vatten.ptil.no

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Anne Vatten
E-post:anne.vatten.ptil.no