Gå til hovedinnhold

SUT-verifikasjon - løfteutstyr og løfteoperasjoner på Bideford Dolphin

Petroleumstilsynet gjennomførte i februar 2004 en tilsynsaktivitet rettet mot Dolphin a.s sin styring av tekniske og operasjonelle forhold ved planlegging og gjennomføring av løfteoperasjoner. Tilsynet var en verifikasjonsaktivitet i forbindelse med omsøkt samsvarsuttalelse (SUT) for Bideford Dolphin.


Tilsynet startet med et oppstartsmøte i selskapets kontorer på Tananger 5. februar 2004. Det ble gjennomført verifikasjoner ute på Bideford Dolphin i perioden 16.-19. februar 2004, og aktiviteten ble avsluttet med et oppsummeringsmøte om bord.

Foto: Dolphin a.s

Bideford Dolphin

Bakgrunn for tilsynet

Tilsynet var en verifikasjonsaktivitet vedrørende Dolphins omsøkte samsvarsuttalelse (SUT) for innretningen Bideford Dolphin.

Videre var tilsynet en oppfølgingsaktivitet i henhold til overordnet prosjektoppgave, og etter St.meld. nr. 7 (200 1-2002) om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten.

Tilsynet fokuserte på problemområdene som fremkom i vår rapport "".

Formål med tilsynet

Målet med tilsynet var å verifisere at sikkerheten blir ivaretatt gjennom styring av tekniske og operasjonelle forhold ved planlegging og gjennomføring av løfteoperasjoner.

Videre å verifisere at teknisk tilstand blir ivaretatt gjennom kontroll og vedlikehold av løfteinnretninger og løfteredskap, samt at oppfølging av uønskede hendelser ved løfteoperasjoner møter relevante krav. Aktiviteten er en del av beslutningsgrunnlaget for vurdering av søknad om SUT.

Resultat av tilsynet

Ptil gjorde observasjoner både av teknisk, operasjonell og administrativ/organisatorisk art. Her kan følgende forhold nevnes spesielt:

  • Styrbord offshorekran er en 1974 modell med opprinnelig design-levetid på 20 år. Den er oppgradert til i hovedsak å møte dagens forskriftskrav, og videre design-levetid er verifisert. Kombinasjonen med gammel og ny teknologi, kombinasjon av høy- og lavtrykkshydraulikk, oppvarming av pidestall for å møte krav til materialseighet etc., medfører at denne kranen fremstår med en opplevd risiko som er høyere enn for en moderne kran.
  • Det ble observert noen avvik med hensyn til etterlevelse av prosedyrer.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss