Gå til hovedinnhold

Tilsyn med arbeidsmiljøforhold på Bredford Dolphin

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 16.-17.4.2007 tilsyn med arbeidsmiljøforhold om bord på Bredford Dolphin ved Remontowa-verftet i Gdansk. Tilsynet var knyttet til Dolphin AS sin søknad om samsvarsuttalelese (SUT) for innretningen. Vi har blant annet identifisert tre avvik og flere mangler ved Dolphins prosess for samsvarsmåling.


Bakgrunn for tilsynet

Bredford Dolphin er type Semisub Aker H-3 innretning. Bredford Dolphin har vært i operasjon på britisk sokkel, og har søkt om SUT den 8.6.2006.

Innretningen planlegges benyttet til aktiviteter på norsk kontinentalsokkel i en tre års kontrakt med konsortium bestående av Det Norske Oljeselskap AS, Pertra AS, Revus Energy ASA, BG Norge Ltd, Endeavour Norge AS, Lundin Norway AS og Marathon Petroleum Norge AS.

Bredford Dolphin har siden fjerde kvartal 2006 vært på verft i forbindelse med omfattende oppgraderinger og utføring av 5-årlig hovedklassing.

Formål med tilsynet

Formålet med tilsynet var å verifisere at Dolphins prosess for samsvarsmåling og tekniske forhold innen arbeidsmiljø om bord på Bredford Dolphin er i henhold til myndighetskrav. Tilsynet ble gjennomført på bakgrunn av informasjon mottatt fra Dolphin i forbindelse med SUT søknad og i møter mellom Ptil og Dolphin.

Resultat fra tilsynet

Under tilsynet pågikk det fortsatt omfattende ombygging og oppgradering om bord på innretning. Dette innebærer at flere verifikasjonsområder var uferdige og at det var begrenset mulighet til å få et helhetlig inntrykk av arbeidsmiljøforholdene om bord.

Vi har funnet tre avvik fra regelverkskrav og ett forbedringspunkt som boreentreprenøren ikke tidligere har registrert i sine avvikslister eller har informert myndighetene om, eller søkt om unntak for.

Vi har identifiserte mangler ved Dolphins prosess for samsvarsmåling, herunder manglende verifikasjoner, analyser, og vurdering av enkelte arbeidsmiljøfaktorer. Samsvarsmålingen inkluderer identifisering av samsvar og eventuelle avvik fra regelverkskrav og danner grunnlag for deler av SUT-søknaden, som per i dag anses som mangelfull på dette området.

Lenke:

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Ole-Johan Faret, pressekontakt
Telefon: 40 68 35 46
E-post: ole-johan.faret@ptil.no