Gå til hovedinnhold

Tilsyn med bærende konstruksjoner på Gyda

I perioden 8.-9.12.2005 førte vi tilsyn med Talismans styring og håndtering av teknisk integritet av bærende konstruksjoner på Gyda. Vi har ikke funnet avvik fra vårt regelverk, men identifiserte noen områder med forbedringspotensial.


Gyda (Kilde: Talisman)Tilsynet ble ført ved presentasjoner av styringssystem, samtaler og dokumentgjennomgang.

Bakgrunn for tilsynet

Tilsynet har bakgrunn i vår prioritering av oppfølging av helse, miljø og sikkerhet og vårt resultatmål at aktørene legger til rette for og opprettholder teknisk integritet på innretninger.

Formål med tilsynet

Formålet med tilsynet var

  • å se til at Talisman har styringssystemer som reduserer risiko for konstruksjonssvikt i aldrende innretninger, og at Talisman har kvalifiserte løsninger for håndtering av teknisk integritet i bærende konstruksjoner slik at intensjonen i gjeldende regelverk er ivaretatt.

  • å se til at styringssystemene for ivaretakelse av teknisk integritet i bærende konstruksjoner tilfredsstiller Talismans krav til kvalitetssikring samt krav gitt i styringsforskriften, herunder prosessbeskrivelser, kvalitetssikringstiltak og kompetanse.

Oppgaven inkluderte videre Talismans oppfølging av påseplikten overfor sine leverandører.

Resultat fra tilsynet

Talisman har etablert en prosess for ivaretakelse av teknisk integritet av bærende konstruksjoner, og prosedyrer for styring av denne prosessen er etablert. Det er ikke identifisert noen avvik fra vårt regelverk i denne tilsynsaktiviteten, men det er avdekket noen områder med forbedringspotensial.

Områder der det ble identifisert potensial for forbedringer er:

  • Klargjøre ansvarsfordeling i prosedyren for konstruksjoners integritet.

  • Fastsette mål, strategier og akseptkriterier for å forbedre helse, miljø og sikkerhet med hensyn på konstruksjonsintegritet.

  • Implementering av standard for vedlikeholdsstyring.

  • Oppdatering av DFI resumè.

  • Forbedre kvalitetssikringssystem på utvalgte områder.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss