Gå til hovedinnhold

Tilsyn med beredskap på Alvheim FPSO

Petroleumstilsynet (Ptil) førte den 11.september 2007 tilsyn med beredskap på den flyttbare produksjonsinnretningen (FPSO) Alvheim. FPSO Alvheim var da under bygging og ferdigstillelse ved Aibel sitt verft i Haugesund. Vi fikk generelt et godt inntrykk av den tekniske tilstanden på innretningen, men påviste to (2) avvik fra regelverket.


Tilsynet var del av saksbehandlingen knyttet til Maersk Contractors Norge AS (MCN) sin søknad om (SUT) for innretningen.

Bakgrunn for tilsynet
Alvheim FPSO* er et tidligere tankskip (da MST ODIN) som operatørselskapet Marathon Petroleum Company Norway (MPC(N)) bygger om til en FPSO. MCN har søkt SUT for innretningen og skal stå for drift av den i produksjonsfasen.

*FPSO
Forkortelse for Floating Production Storage and Offloading. Flyttbar produksjonsinnretning.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å verifisere overensstemmelse med gjeldende krav til beredskapsmessige forhold på innretningen.

Resultat fra tilsynet
Vi fikk generelt et godt inntrykk av den tekniske tilstanden på innretningen.

Under tilsynet påviste vi to avvik fra regelverket:

  • Beskyttelse av rømningsvei i nærheten av produksjonsteknisk utstyr er ikke i samsvar med krav.
  • Innhold i risiko- og beredskapsanalyser og beredskapsplaner er dårlig kjent blant en rekke personer om bord.

Forståelse av rømnings- og evakueringsfilosofi for innretningen med tanke på beskyttelse av rømningsvei på Vessel Upper Deck (VUD), samt betingelser og bemanning for bruk av aktre livbåt, er ikke god. Dette er basert på observasjoner om bord samt svar Ptil fikk på spørsmål relatert rømning og evakuering.

Forbedringspunkter er identifisert i forhold til merking av rømningsveier, utstikk i eller i nærheten av rømningsveier, mulighet for transport av skadet person fra MOB båt og identifikasjon av livbåtfører for aktre livbåt.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss