Gå til hovedinnhold

Tilsyn med beredskap på Bredford Dolphin

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte i tidsrommet 7.-9. mai verifikasjonsaktiviteter innen området beredskap på boreinnretningen Bredford Dolphin, som lå ved verft i Gdansk for nødvendig ombygging og oppgradering. Innretningen tilfredsstilte på verifikasjonstidspunktet ikke alle forskriftskrav til beredskap. Forutsetningene for SUT var dermed ikke til stede på dette fagområdet.


Dette tilsynet ble opprinnelig påbegynt i februar i år, men ble utsatt på grunn av manglende ferdigstillelse den gang. Aktivitetene var rettet mot forhold relatert til beredskap. Aktivitetene ble gjennomført ved dokumentgjennomgang, samtaler og verifikasjoner om bord på innretningen.

Bakgrunn for tilsynet

Bredford Dolphin er en halvt nedsenkbar boreinnretning bygget i 1976. Dolphin a.s har søkt om (SUT) for innretningen. Etter ombyggingen er planen at innretningen skal til norsk sokkel for boreoperasjoner for et konsortium av flere operatører.

Formål med tilsynet

Formålet med tilsynet var å verifisere at forhold knyttet til beredskap er i henhold til myndighetskrav. Verifikasjonen ble gjennomført på bakgrunn av SUT-søknaden, samt informasjon mottatt fra Dolphin og prosjektlaget ved verftet i Gdansk.

Resultat av tilsynet

Før tilsynet fikk vi informasjon fra Dolphin om at innretningen skulle gå fra kai dagen etter at tilsynsaktiviteten var gjennomført. Vi observerte at systemer og utstyr for beredskap om bord ikke var ferdigstilt til et nivå som forventes for innretninger som skal settes i drift. Vi la derfor vekt på styring av ferdigstilling i stedet for den planlagte verifikasjon av en innretning som er klar for å bli satt i drift.

Vi fant at prosessene for ferdigstilling var godt beskrevet, men fungerte bare delvis etter hensikten. En overordnet styring av helheten synes å mangle. Vi gjennomførte våre verifikasjoner i hovedsak relatert til rømningsveier. Vi er bekymret for at tilsvarende forhold også kan finnes innenfor styring av andre beredskapsrelaterte områder som ikke ble undersøkt i detalj under tilsynet.

Innretningen tilfredsstilte på verifikasjonstidspunktet ikke alle forskriftskrav til beredskap og forutsetningene for SUT var dermed ikke til stede på dette fagområdet.

Lenke:

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Ole-Johan Faret, pressekontakt
Telefon: 40 68 35 46
E-post: ole-johan.faret@ptil.no