Gå til hovedinnhold

Tilsyn med detaljprosjekteringen av bærende konstruksjoner på Yme

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 8.-10. mai 2007 tilsyn med Talisman Energy Norge AS (Talisman) i Stavanger og SBM Offshore N.V. (SBM) i Rotterdam. Tilsynet var knyttet til detaljprosjektering av bærende konstruksjoner på Yme. Vi har ikke funnet avvik fra regelverkskrav.


Yme (kilde: MSC)Bakgrunn for tilsynet
Talisman bygger nå for første gang ut et felt på norsk sokkel. For Ptil var det viktig å gjøre tilsyn tidlig i prosjektet, for å bidra til at prosjekteringen ble gjort i henhold til norsk regelverk.

Formål med tilsynet
Under tilsynet ble det særlig lagt vekt på prosjekteringen av de bærende konstruksjonene. Talisman hadde valgt å bruke rammeforskriften § 3 med bruk av maritimt regelverk, og det er første gang at en slik bunnfast innretning (lagertank med jack-up) blir prosjektert etter dette regelverket.

Resultat fra tilsynet
Hovedinntrykket var at Talisman brukte erfarent personell og gjorde analyser i samsvar med regelverket og god praksis. Det ble ikke funnet direkte regelverksavvik, men vi har identifisert 12 forhold med potensial for forbedring.

Lenker: Om Yme (ODs faktasider)
Utbygging av Yme (Oilinfos nettsted)

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss