Gå til hovedinnhold

Tilsyn med DP-operasjoner ved Balder og Jotun

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte i tidsrommet 15.-18.4.07 en verifikasjonsaktivitet på tankbåten M/T Stena Natalita. Tilsynet var en del av et tilsyn med ExxonMobil Explaration and Production Norway AS (ExxonMobil) relatert til dynamisk posisjonering (DP) i forbindelse med lasting ved feltene Balder og Jotun. Vi identifiserte ingen avvik fra regelverkskrav under tilsynet.


Tilsynet inkluderte i tillegg to landmøter avholdt med ExxonMobil 29.11. og 5.12.06. Tilsynet var rettet mot forhold som var direkte relatert til DP-operasjoner, og ble gjennomført ved dokumentgjennomgang, samtaler og verifikasjoner om bord på fartøyet.

Bakgrunn for tilsynet
M/T Stena Natalita er en bøyelaster drevet av Teekay Shipping på kontrakt for ExxonMobil. Fartøyet løfter primært oljelaster fra feltene Balder og Jotun. Stena Natalita har DP-utstyr produsert av Kongsberg.

Ptil har over tid rettet søkelys mot DP-operasjoner av forskjellige kategorier da dette er operasjoner med betydelig storulykkespotensial. Tilsynet med Stena Natalita er vårt første på en bøyelaster i drift.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å etterse at ExxonMobil ivaretar sikre DP-operasjoner ved Balder og Jotun. Aktiviteten om bord ble målt mot ExxonMobils retningslinjer for DP-operasjoner, for å verifisere at selskapet møter relevante krav i petroleumsregelverket.

Resultat fra tilsynet
Det ble ikke identifisert avvik fra regelverkskrav i forbindelse med tilsynet, men vi fant tre forbedringspunkter. Den kontinuerlige driften av fartøyet inkluderer variert og hyppig bruk av DP-systemet, og operatørene fremsto som kompetente.

Forbedringspunktene knyttes til styrende dokumentasjon for DP-operasjoner, og da særlig punkter relatert til avbruddskriterier. Det er heller ikke etablert en strategi for beredskap mot fare- og ulykkessituasjoner relatert til DP-hendelser.

Selskapet har i tillegg et forbedringspotensial når det gjelder å dokumentere tilstrekkelig rotasjon blant DP-personell, slik at vedlikehold og utvikling av operasjonell kompetanse sikres.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss