Gå til hovedinnhold

Tilsyn med ExxonMobils styring og oppfølging av teknisk tilstand og barrierer

Petroleumstilsynet (Ptil) førte 17.4.2007 tilsyn med ExxonMobil Exploration and Production Norway AS (EM) sin styring og oppfølging av teknisk tilstand og barrierer. Vi avdekket ingen avvik fra regelverkskrav, men identifiserte noen forbedringspunkter knyttet til EMs metoder for å kartlegge teknisk tilstand, og til deres system for å synliggjøre status for tekniske barrierer.


Tilsynet ble gjennomført som et møte i EMs lokaler på Forus.

Bakgrunn for tilsynet
Ptil har som et prioritert område å følge opp faktorer som kan føre til risiko for storulykker.

Knyttet til dette har vi det som et mål å påse at aktørene har systemer som sikrer at tilstanden til sikkerhetskritiske tekniske barrierer er kjent og blir ivaretatt i henhold til intensjonene i våre forskrifter.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å klarlegge hvordan EM arbeider for å skaffe en oversikt over sine tekniske barrierer, status for barrierene og hvordan barrierene og deres status synliggjøres for relevant personell.

Resultat fra tilsynet

NødavstengningsventilI møtet ba vi EM demonstrere hvordan de har oversikt over sine tekniske barrierer, inkludert deres krav til ytelse, deres status og deres tilstand. Presentasjonene var basert på en agenda foreslått av oss i forkant av møtet.

Vi fikk presentert at EM har definert krav til ytelse for barrierene gjennom sitt vedlikeholdssystem, at eventuelle avvik håndteres gjennom avvikshåndteringssystemet MoC og at disse avvikene synliggjøres for drift gjennom lister som tas ut kvartalsvis og som viser status på utestående avvik knyttet opp mot barrierer.

Vi fikk presentert at EM har gjennomført tilstandsgjennomganger ("audits") som har hatt til hensikt å kartlegge tekniske avvik/forbedringspunkter på Balder og Jotun. En slik gjennomgang planlegges også på Ringhorne i 2008.

Gjennom avklaringer under presentasjonene og gjennom verifikasjoner i etterkant identifiserte vi noen forbedringspunkter knyttet til EM sine metoder for å kartlegge teknisk tilstand, og til deres system for å synliggjøre status på tekniske barrierer.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss