Gå til hovedinnhold

Tilsyn med ferdigstillelse av Hammerfest LNG-prosessanlegg

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte 28.9.2005 en tilsynsaktivitet rettet mot Statoil i forbindelse med pågående ferdigstilling av prosessanlegg, rørsystemer og tanker på Melkøya. Det ble ikke påvist avvik fra regelverket på de områdene tilsynet dekket.


Tilsynsaktiviteten omfattet følgende områder:

  • Tilstand prosessutstyr etter transport og inndokking av lekter.
  • Passiv brannbeskyttelse av prosessanlegg.
  • Organisering av installasjonsarbeid inklusiv "Transfer Work" og "Carry Over Work" lekter/landanlegg.
  • Modifikasjon av kaldboks.
  • Montering/ferdigstillelse av "Storage and Loading".
  • Befaring prosessanlegg, kaldboksmodifikasjon og "Storage and Loading".

Melkøya

LNG-anlegget på Melkøya (Foto: Eiliv Leren)

Bakgrunn for tilsynet

Ptil skal bidra til å redusere risikonivået i petroleumsvirksomheten ved å følge opp at aktørene tilrettelegger for teknisk og operasjonell integritet på innretninger og anlegg, og følge opp samspillet menneske/teknologi/organisasjon i HMS-kritiske systemer.

Installasjon og ferdigstillelse av prosessanlegg, rørsystemer og tanker anses å være en meget viktig aktivitet med hensyn til kvalitet og integritet. Dette gjelder også hvordan gjenstående arbeid, som skulle vært utført i Cadiz, blir dokumentert og overført til organisasjonen på Melkøya som skal ferdigstille og teste anlegget før idriftsettelse.

Formål med tilsynet

På grunnlag av de strategier, planer og prosedyrer som gjelder for det pågående arbeidet, har Ptil med denne tilsynsaktiviteten søkt å klarlegge i hvilken grad installeringsarbeidet og ferdigstillelsen av utstyr skjer i overensstemmelse med gjeldende regelverk og Statoils sikkerhetsmessige krav for slike aktiviteter.

Videre var målsettingen med aktiviteten å se til at Statoil har styring på de sikkerhetsmessige konsekvenser av planlagt / ikke planlagt gjenstående arbeid som er overført til Melkøya (Transfer Work / Carry Over Work).

Resultat fra tilsynet

Det ble ikke påvist avvik fra regelverket på de områdene tilsynet dekket.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss