Gå til hovedinnhold

Tilsyn med forankringsanalyser - Deepsea Delta

I perioden 21.-22. oktober og 10. november førte vi tilsyn med de stedsspesifikke forankringsanalysene for bruk av den flyttbare boreinnretningen Deepsea Delta på Tune og Oseberg. Det generelle inntrykket er at analysene blir utført i henhold til gjeldene regelverk.


Deepsea Delta

Deepsea Delta (bildet) er en 3. generasjons flyttbar borerinnretning av typen Ocean Ranger, ferdigstilt ved Rauma Repola (Finland) i 1981. Den har senere gjennomgått en rekke oppgraderinger.

Formålet med Deepsea Delta er boring, testing, ferdigstillelse og vedlikehold av lete- og produksjonsbrønner.

Boligkvarteret har plass for 99 personer.

Deepsea Delta som eies av Deepsea Delta II A/S og opereres av Odfjell Drilling AS i Bergen, fikk Petroleumstilsynets (SUT) i februar 2004.

Bakgrunn for tilsynet

Norsk Hydro har fått samtykke til å benytte den flyttbare boreinnretningen Deepsea Delta på Tune og Oseberg til bore- og kompletteringsoperasjoner.

Lenke: Samtykke til bruk av Deepsea Delta

Petroleumstilsynet har i år gjennomført en serie tilsyn rettet mot stedsspesifikke analyser for flyttbare innretninger, for å sette fokus på denne typen analyser.

Som en del av dette tilsynet inngikk også et besøk hos leverandøren av programvaren som ble benyttet i analysearbeidet.

Formål med tilsynet

Målet med oppgaven var å bidra til at de stedsspesifikke vurderingene gjøres i samsvar med regelverket.

Resultat fra tilsynet

Det generelle inntrykket er at analysene blir utført i henhold til gjeldene regelverk. Det ble likevel gjort noen observasjoner både av typen forbedringspotensial og avvik. De fleste observasjonene er knyttet til formalisering og dokumentering.

Vårt inntrykk er at operatøren har en tett dialog med de som utfører forankringsanalysene og de som har laget programvaren. Både rederi og operatør benytter i utstrakt grad egen kompetanse i analysearbeidet.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss