Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Hydros styringssystem på Oseberg Sør

I perioden 16.-19.10.2006 førte Petroleumstilsynet (Ptil) tilsyn med Norsk Hydro Produksjon a.s (Hydro) sitt nye styringssystem APOS (Arbeidsprosessorientert styringssystem) på innretningen Oseberg Sør.


Tilsynet ble ført med bakgrunn i rammeforskriftens § 13 om plikt til å etablere, følge opp og videreutvikle styringssystem, styringsforskriftens § 3 om styring av helse, miljø og sikkerhet, samt aktivitetsforskriftens § 19 om kompetanse og § 22 om prosedyrer.

Oseberg Sør (kilde: Hydro)

Tilsynet på Oseberg Sør (bildet) ble ført ved gjennomgang av relevant dokumentasjon, samt intervjuer med utvalgt personell om bord for å verifisere kompetanse og kunnskaper i henhold til de krav som stilles.

Bakgrunn for tilsynet

Dette tilsynet var en oppfølging av to tilsyn i 2005 rettet mot Troll B og Oseberg Feltsenter hvor representanter fra Ptil deltok som observatører i Hydro-interne APOS-revisjoner.

Ptil har koordinert forberedelsene av tilsynsaktiviteten mot Oseberg Sør med Hydros internrevisjon og myndighetsrådgiver, fordi tilsynet er rettet mot et nylig implementert styringssystem i selskapet.

Vi har i forkant fått informasjon og innsikt i styringssystemet og har mottatt relevant informasjon.

Videre har vi mottatt relevant intern APOS-dokumentasjon i etterkant av tilsynet.

Formål med tilsynet

Formålet med tilsynet var å verifisere at APOS er etablert, fullt ut kjent og brukes - primært i fagområdet boring og brønn og om bruker får fram den informasjonen man trenger for å kunne arbeide i henhold til krav og beste praksis.

Et tema i tilsynet var også hvordan APOS utfyller, overlapper og fungerer sammen med boreentreprenøren KCA Deutags (KCAD) styringssystemer og prosedyrer.

Resultat fra tilsynet

Vi opplevde en positiv innstilling til implementering av APOS.

Vi har under tilsynet funnet ett avvik og noen forbedringspunkter. Avviket er knyttet til implementering av APOS, som ikke var fullført for fagområdet boring og brønn.

Forbedringspunktene omhandler samordning av KCADs styringssystem og prosedyrer med Hydros APOS system, manglende ferdigstilling av viktige funksjoner i APOS-systemet samt plassering av APOS brukerstasjoner.

Det er identifisert noen forbedringspunkter knyttet til HMS-arbeidet på innretningen, inkludert innhold, variasjon og involvering i HMS møtene, krav til riggerkurs og sertifikater for å operere de ulike kranene i boreområdet.

Det ble videre observert noen tekniske mangler i boreområdet som omhandlet krav til arbeidsbekledning, personlig redningsutstyr, fjernoperert utstyr, støy forhold og utforming av borekabinen.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss