Gå til hovedinnhold

Tilsyn med løfteoperasjoner på Slagentangen

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 24.-26.4.2007 tilsyn med kran- og løfteoperasjoner på prosessanlegget til Esso Norge AS (Esso) på Slagentangen. Vi identifiserte tre avvik fra regelverkskrav og to forhold med potensial for forbedring.


Det er Essos styrende dokumenter som er lagt til grunn for driften av anlegget og som i tillegg til forskriftene er lagt til grunn for tilsynet.

Slagentangen

Slagentangen (kilde: Esso)

Bakgrunn for tilsynet
Ved Kronprinsregentens resolusjon datert 19.12.2003 er Ptil gitt myndighetsansvar for tilsyn med sikkerhet og arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten på enkelte anlegg på land.

For å imøtekomme de føringer og resultatmål i de påfølgende tildelingsbrev, førte Ptil tilsyn med Essos styringssystemer og krav til gjennomføring av kran- og løfteoperasjoner på Slagentangen.

Vi førte tilsyn med grunnlag i midlertidig forskrift av 19. desember 2003 nr 1595 om sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer (midlertidig forskrift) herunder forskrift 26. juni 1998 nr 608 om bruk av arbeidsutstyr med endringer, sist av 13. september 2004 nr 1291 (brukerforskriften) jamfør forskrift 19. august 1994 nr 820 om maskiner med endringer, sist av 14. juni 2005 (maskinforskriften), se generelt brukerforskriften § 8.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å verifisere om Esso gjennomfører kran- og løfteoperasjoner på Slagentangen i overensstemmelse med gjeldende regelverk.

Resultat fra tilsynet
Tilsynet ble ført i form av intervjuer med utvalgt personell og verifikasjoner på anlegget.

Selv om tilsynet viste at Esso utfører sine kran- og løfteoperasjoner uten at det har vært mange hendelser, er det vår vurdering at Esso på noen områder ikke gjennomfører disse operasjonene fullt ut i overensstemmelse med gjeldende regelverk.

Det ble observert 3 avvik knyttet til styring, sakkyndig kontroll og bruksanvisninger på norsk. Det ble videre identifisert to forbedringspunkter knyttet til mangelfull utstyrsspesifikk opplæring, og mangelfull registrering og oversikt over løfteutstyr og tilhørende dokumentasjon.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss