Gå til hovedinnhold

Tilsyn med logistikkplanlegging og gjennomføring i forsyningskjeden til og på Transocean Winner

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 16. til 20. oktober 2006 tilsyn med Transocean Offshore Ltd. (Transocean) sin styring av tekniske, operasjonelle og administrative forhold ved logistikkplanlegging og gjennomføring i forsyningskjeden til og på Transocean Winner.


Transocean WinnerUnder tilsynet fokuserte vi på løfteutstyr og løfteoperasjoner. Vi gjennomførte blant annet verifikasjoner på Transocean Winner (bildet).

Bakgrunn for tilsynet

Tilsynet var en verifikasjonsaktivitet i henhold til Ptils overordnede prosjektoppgave for logistikk og oppfølging av løfteoperasjoner. Tilsynet fokuserte på risiko ved materialhåndtering, herunder løfteoperasjoner, samt problemområdene som fremkom i vår rapport "Årsakssammenhenger til hendelser med offshorekraner".

Formål med tilsynet

Formålet med tilsynet var å verifisere at sikkerheten blir ivaretatt gjennom Transoceans styring av logistikkplanlegging og gjennomføring. Videre å verifisere at teknisk tilstand blir ivaretatt gjennom kontroll og vedlikehold av løfteinnretninger og løfteredskap, samt at oppfølging av uønskede hendelser ved løfteoperasjoner møter relevante krav.

Resultat fra tilsynet

Ptil identifiserte fire avvik fra regelverkskrav og noen forhold med potensial for forbedring. Som viktige funn vil vi nevne følgende:

  • Transocean Winner ble satt i operasjon uten at Transocean hadde tilfredsstillende oversikt over teknisk tilstand, status på vedlikehold og avvik på løfteutstyret om bord.
  • Tilkomsten til kranen er via vertikal leider.
  • Systemet for opplæring møter ikke alle regelverkskrav.
  • Klaringen mellom kranenes faste og roterende deler er mindre enn kravet som er 600 millimeter.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss