Gå til hovedinnhold

Tilsyn med marine systemer på Bredford Dolphin

Petroleumstilsynet (Ptil) har til behandling Dolphin AS sin søknad om samsvarsuttalelse (SUT) for Bredford Dolphin. Som del av saksbehandlingen gjennomførte vi, med bistand fra Sjøfartsdirektoratet (Sdir), i perioden 21.- 23.2.2007 en verifikasjon på Bredford Dolphin ved Remontowaverftet i Gdansk. Vi identifiserte to avvik fra regelverkskrav under tilsynet.


Verifikasjonen var knyttet til bærende konstruksjoner, stabilitet, ballastering, vær- og vanntett integritet samt forankring.

Bakgrunn for tilsynet

Bredford Dolphin (kilde: Dolphin)Bredford Dolphin (bildet) planlegges benyttet til aktiviteter på norsk kontinentalsokkel i en treårs-kontrakt med et konsortium bestående av Drilling Production Technology AS, Det Norske Oljeselskap AS, Pertra AS, Revus Energy ASA (Norwegian Branch), BG Norge Ltd, Endeavour Norge AS, Lundin Norway AS og Marathon Petroleum Norge AS.

Bredford Dolphin har i løpet av verftsoppholdet gjennomgått 5-årlig hovedklassing samt omfattende oppgraderinger blant annet på bærende konstruksjoner, forankring, stabilitet, ballastering og vær- og vanntett integritet.

Formål med tilsynet

Formålet med tilsynet var å verifisere samsvar med gjeldende regelverk i forbindelse med pågående saksbehandling for (SUT).

Resultat fra tilsynet

Det ble under verifikasjonen identifisert to avvik fra regelverket knyttet til vær- og vanntett integritet.

Under verifikasjonen var mye arbeid pågående og en del planlagt arbeid var ikke påbegynt. Det var lite dokumentasjon som var ferdigstilt, blant annet analyser, tegninger, manualer og prosedyrer. Det var således begrensede muligheter for å vurdere den ferdige innretningen og dokumentasjon mot gjeldende regelverk.

En del punkter vedrørende dokumentasjon er nevnt som kommentarer. Dette er forhold vi har tatt opp med Dolphin i egen e-post. Tilgang til relevant dokumentasjon er viktig i forbindelse med vår SUT-behandling.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss