Gå til hovedinnhold

Tilsyn med med detaljprosjekteringen av Gjøa

I perioden 13.-15.6.2007 førte Petroleumstilsynet (Ptil) tilsyn med detaljprosjekteringen av Gjøa. Tilsynet var knyttet til forankringsanalyser og maritime systemer. Hovedinntrykket fra tilsynet var at prosjektet blir gjennomført på en god måte.


Om Gjøa
Gjøa ble påvist i 1989 og ligger ca 40 kilometer nord for Framfeltet. Reservoaret inneholder gass over en relativt tynn oljesone.

Statoil er operatør i utbyggingsfasen, mens Gaz de France skal overta operatøransvaret når feltet kommer i produksjon. Utbyggingen vil omfatte fem havbunnsrammer knyttet til en halvt nedsenkbar produksjons- og prosessinnretning.

Oljen vil bli eksportert i en ny 55 kilometer lang rørledning som skal koples til Troll Oljerør II, for videre transport til Mongstad.

Gassen er planlagt eksportert i en ny 130 kilometer lang rørledning til FLAGS-transportsystem på britisk kontinentalsokkel, for videre transport til St. Fergus. PUD ble levert i desember 2006.

Bakgrunn for tilsynet
Det er innen konstruksjoner og maritime systemer utført tilsyn knyttet til kollisjonsrisiko for Gjøa i 2006. Ved dette tilsynet ønsket vi å tilnærme oss prosjektet på et bredere grunnlag, med hovedvekt på analyser og verifikasjon av konstruksjonsanalyser og maritime systemer.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynsaktiviteten var å se til at Statoil har et etablert system for å sikre kvaliteten knyttet til konstruksjoner og maritime systemer, samt bidra til at analysene utføres i samsvar med regelverket.

Resultat fra tilsynet
Hovedinntrykket fra tilsynet var at prosjektet blir gjennomført på en god måte. Det er likevel identifisert tre forbedringspunkter knyttet til verifikasjon av forankringsanalysene, kontroll i skadet tilstand og til omfang av tilsyns- og verifikasjonsplaner.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss