Gå til hovedinnhold

Tilsyn med naturdatainnsamling på Gullfaks C

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 14.-16.11.2007 sammen med Meteorologisk Institutt (Met.no) tilsyn med naturdatainnsamling på Gullfaks C. Det ble ikke påvist avvik fra regelverket.


Bakgrunn for tilsynet
Bakgrunnen for tilsynet var at kvaliteten på innsamling av naturdata fra Gullfaks C er av stor betydning for flyvær- og flysikringstjenesten til havs, væravhengige operasjoner i virksomheten, forsyningstjenesten og også for samfunnet for øvrig som underlag til Met.no sin nasjonale værdatabase.

For å oppnå tilstrekkelig grad av nøyaktighet på målingene, er det nødvendig å kunne dokumentere at de tilgjengelige verdiene har en nøyaktighet som ligger innenfor regelverkets krav.

Gullfaks C

Gullfaks C (kilde: Bjarne Holter)

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å gå gjennom relevante rutiner for å utføre, vedlikeholde og rapportere innsamling av naturdata, og å vurdere den tekniske standarden på system og utstyr på Gullfaks C, jamfør regelverkskrav fastsatt i rammeforskriften § 25 om krav til innsamling av naturdata, opplysningspliktforskriften § 4b) om krav til oppbevaring og kassering av data og innretningsforskriften § 16 om instrumentering for overvåking og registrering med veiledninger og henvisning til NORSOK-standard N-002. Regelverkskravene omfatter også METAR (Meteorological Aerodrom Reports) -observasjoner.

Resultat fra tilsynet
Det ble ikke påvist avvik fra regelverket.

Målekontrollen avdekket imidlertid noen forhold med mulig potensial til forbedringer, herunder avvik fra anbefalt standard NORSOK N-002 for noen måleresultater utover toleransegrensene mellom måleinstrumentet for lufttemperatur og kontrollinstrumentet for luftfuktighet, samt for måleinstrumentet for lufttrykk og reserveinstrumentet for måling av QNH* på Gullfaks C og Met.no sine reisenormaler.

*QNH
QNH er en Q-kode brukt i luftfarten. QNH er lufttrykket målt i forhold til høyeste punkt på den aktuelle landeplassen, redusert til havets nivå etter standardatmosfæren. Flyenes høydemåler har en innstilling der verdien for QNH settes inn. Da vil høydemåleren vise riktig høyde over havet når flyet lander.

Alt utstyr for bruk til innsamling av naturdata var tilfredsstillende rengjort og i god stand (instrumenthytta på sørenden av plattformen og skyhøydemåleren). Plasseringen av vindmålerne i toppen av boretårnet (hovedvindmåler) og i antennemasta anses som beste alternativer for mest mulig fri eksponering.

Utstyret var underlagt gjeldende kontrollrutiner for Gullfaks C. Vedlikeholdssystemet for utstyret er en del av SAP*. Både program for vedlikeholdsstyring og oversikt over utført vedlikehold finnes i SAP, og er sporbart. Vedlikeholdet utføres av det tekniske personellet om bord på Gullfaks C.

*SAP (Systems Applications and Products in Data Processing)
SAP er en modulbasert programvarepakke som inneholder blant annet følgende hovedfunksjoner: Regnskap og økonomi, innkjøp og lagerstyring, logistikk, vedlikehold og produksjon.
~LT~/P>

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss