Gå til hovedinnhold

Tilsyn med oppstart av gasskraftverket på Kårstø

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 14.-15.5.2007 tilsyn med oppstartsaktiviteter på Naturkraft AS (Naturkraft) sitt gasskraftverk på Kårstø. Vi har ikke identifisert avvik fra regelverkskrav under tilsynet.


Gasskraftverket på Kårstø (kilde: Naturkraft)

Gasskraftverket på Kårstø (kilde: Naturkraft)

Bakgrunn for tilsynet
Gasskraftverket på Kårstø er det første anlegget av denne type som startes opp i Norge. Denne type anlegg inngår som et prioritert område i våre tilsynsaktiviteter. Naturkraft er en ny aktør på dette området.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å gjennomgå og følge opp Naturkrafts systemer for å få til en sikker oppstart av anlegget. Tilsynet dekket temaer som ferdigstilling, forberedelse til oppstart og hvordan driftsorganisasjonen hadde forberedt seg for å ta over ansvaret for anlegget.

Resultat fra tilsynet
Det er ikke identifisert avvik fra regelverket på de områdene tilsynet dekket, men det ble avdekket noen punkter for forbedring.

Lenker:

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss