Gå til hovedinnhold

Tilsyn med produksjonsrørledningen til Tyrihans

Petroleumstilsynet (Ptil) har ført tilsyn med Statoils styring av "dobbeljointing" av 16" og 18" produksjonsrørledning til Tyrihans. Vi har ikke funnet avvik under tilsynet, men har identifisert tre områder med potensial for forbedring.


Tilsynsaktiviteten ble gjennomført hos underentreprenøren PTL (Pipeline Technique Limited) i Bremen tirsdag 26.9.2006 i form av et møte, verifikasjon på produksjonsområdet og et oppsummeringsmøte på slutten av dagen.

Om Tyrihans

Tyrihans ligger på Haltenbanken i Norskehavet om lag 40 km sørøst for Kristinfeltet. Feltet består av Tyrihans Sør som er et oljefelt med en gasskappe og Tyrihans Nord som er et gass- og kondensatfelt med en tynn oljesone.

Lokasjon Tyrihans (kilde: OD)

Tyrihans planlegges bygd ut med 12 havbunnsbrønner fordelt på 5 bunnrammer. Produksjonen skal overføres i en 43 km lang rørledning til Kristininnretningen før den blir sendt sammen med gass fra Kristin gjennom Åsgard transport til Kårstø. Væskeproduksjonen (kondensat og olje) vil sammen med produksjonen fra Kristinfeltet bli stabilisert og sendt gjennom en allerede eksisterende rørledning til Åsgard C for videre transport med tankskip.

Bakgrunn for tilsynet

En sentral prioritering for vår HMS-oppfølging er å se til at aktørene følger opp den tekniske tilstanden på innretningene. I denne sammenheng er det viktig å følge med på materialegenskaper som blir endret ved aldring, og samtidig kartlegge andre potensielle degraderingsmekanismer for materialene.

I forbindelse med vår behandling av Plan for utbygging og drift (PUD) for Tyrihansfeltet ble det identifisert flere områder for oppfølging i vårt videre arbeid med prosjektet.

For produksjonsrørledningen ble blant annet materialvalg, valg av system for katodisk beskyttelse og valg av system for direkte elektrisk oppvarming (DEH) for hydratkontroll identifisert.

Tyrihans er et teknologisk krevende prosjekt. Statoil har valgt rørtypen "Butting Bimetal Pipe" (BuBi-pipe) for produksjonsrørledningen. Det er første gang Statoil gjennomfører et rørledningsprosjekt med kombinasjonen S-legging og langsveiste BuBi-rør. Driftserfaringer over tid med denne typen rørledning er begrenset.

Formål med tilsynet

Formålet med tilsynet var å verifisere at operatørs styringssystem ivaretar forutsetninger fra design, materialvalg og teknologikvalifisering i fabrikasjon av produksjonsrørledningen til Tyrihans ("BuBi-pipe").

Målsettingen var videre å verifisere operatørs system for oppfølging av leverandører, og se til at styringssystemene sikrer erfaringsoverføring i oppfølging av materialvalg og fabrikasjon.

Resultat fra tilsynet

Statoil har etablert et styringssystem for leveransen av BuBi-pipe rørledningen til Tyrihans, og dette styringssystemet er implementert i prosjektet.

Det ble ikke funnet noe avvik under tilsynet, men vi har identifisert tre områder med potensial for forbedring. Disse områdene er rengjøring av rør etter sveisefugepreparering, kontinuerlig forbedring og oppfølging av resultat fra produksjonstesting.

Lenke:Tilsyn med produksjonsrørledningen til Tyrihans våren 2006

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss