Gå til hovedinnhold

Tilsyn med prosjektering av 2/4-M

Oljedirektoratet gjennomførte i perioden 21. - 22. august 2003 et tilsyn med prosjektering av bærende konstruksjoner for dekket, bro og brolanding til 2/4-M på Ekofisk.


Tilsynet ble varslet i brev til ConocoPhillips og gjennomført i AkerKværners lokaler på Buøy.

Bakgrunn for tilsynet

Tilsynet tar utgangspunkt i ODs prioriteringer knyttet til tilrettelegging og opprettholdelse av teknisk integritet på innretninger samt minimere skader på mennesker og opprettholde og videreutvikle et forsvarlig arbeidsmiljø.

Formål med tilsynet

Målet med tilsynet er å se til at konstruksjonsanalysene for 2/4-M innretningen er i overenstemmelse med krav i innretningsforskriften og NORSOK standard N-001. Videre er det en målsetning å verifisere at styrings- og kvalitetsikringssystemene hos kontraktør og oppdragsgiver er implementert og etterleves i prosjektet.

Resultat av tilsynet

OD har et positivt inntrykk av ConocoPhillips' styring og ivaretakelse av påseplikt i prosjektet. Det samme kan sies om AkerKværner's prosjektgjennomføring, herunder utarbeidelse av analyseunderlag.

OD har imidlertid noen synspunkter som vi mener kan bidra til forbedringer:

  • Vurdering av om prosjektorganisasjonen ivaretar anbefaling i NORSOK N-001 til stillingsfunksjonen teknisk ansvarlig.
  • Vurdering av betydningen av feil i enkeltkomponenter for konstruksjonene.
  • Tredjeparts verifikatør (DNV) planlegger å bruke samme programvare som prosjektansvarlig (AkerKværner) benytter, ved uavhengige analyser.
  • Forbedring av beregningsunderlaget for virvelavløsning på stag.
  • Kvalifikasjonskrav til innleid personell som utfører risikoanalysen.
  • Rutiner for tilgang til prosjektprogramvare og sertifisering av programmer.
  • Frekvens for konstruksjonssvikt i risikoanalysen.