Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Statoil Hammerfest LNG

I perioden 17.-19.10.2006 førte Petroleumstilsynet (Ptil) tilsyn med Statoil Hammerfest LNG. Tilsynsaktiviteten ble konsentrert om byggeplassoppfølging og selskapets håndtering av uønskede hendelser, med spesiell vekt på hendelser innenfor området kran- og løfteaktiviteter. Vårt inntrykk er at selskapet har gjort store forbedringer siden forrige tilsyn innenfor dette området.


LNG Hammerfest (kilde: Statoil)

LNG-anlegget på Melkøya (kilde: Statoil)

Bakgrunn for tilsynet

Tilsynsaktiviteten faller inn under Ptils resultatmål innenfor områdene forebygging av hendelser og arbeidsmiljø generelt.

Formål med tilsynet

Formålet med tilsynet var å framskaffe et bilde av de sikkerhets- og arbeidsmiljømessige forhold under de omfattende aktivitetene som pågår på Melkøya i overgangsfasen fra prosjekt til drift for Hammerfest LNG. Videre var målet å få et innblikk i hvilke tiltak som iverksettes for å unngå uønskede hendelser, samt å klarlegge læringseffekten av uønskede hendelser, med vekt på løfteaktiviteter og fallende gjenstander.

Resultat fra tilsynet

Det ble gjennomført grundige befaringer og verifikasjoner, og vi mener å kunne fastslå at det, til tross for at anlegget nå befinner seg i en meget hektisk fase, er gjort store forbedringer siden forrige aktivitet innenfor dette området. Statoil hadde blant annet gjennomført et betydelig arbeid for å forhindre fallende gjenstander, samt skjerming for å forhindre skader på grunn av fallende gjenstander. Det ble imidlertid påvist avvik i forhold til gjeldende regelverk innefor området kran- og løfteaktiviteter.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss