Gå til hovedinnhold

Tilsyn med stedsspesifikke analyser for Port Rigmar

Petroleumstilsynet gjennomførte 21.1.2004 tilsyn med ConocoPhillips' stedsspesifikke vurderinger knyttet til bruken av den oppjekkbare innretningen Port Rigmar på Ekofisk.


Tilsynet ble gjennomført som et møte der Det Norske Veritas først presenterte de stedsspesifikke vurderinger i lys av gjeldende regelverk og hvor Petroleumstilsynet stilte avklarende spørsmål.

Andre del av tilsynet var avsatt til verifisering av sporbarhet og kvalitetssikring av analyseunderlaget.

Bakgrunn for tilsynet

ConocoPhillips planlegger å benytte Port Rigmar som midlertidig boliginnretning på Ekofisk.

Formål med tilsynet

Tilsynet ble gjennomført for å sikre at selskapets vurderinger tilfredsstiller krav i regelverket, herunder innretningsforskriften og aktivitetsforskiften.

Resultat av tilsynet

Generelt sett tilfredsstiller ConocoPhillips' stedsspesifikke vurderinger kravene i gjeldende regelverk.

Det ble avdekket forhold som må korrigeres før Port Rigmar tas i bruk på Ekofisk feltet. Disse er knyttet til grunnundersøkelser, fundamentstivhet og kapasiteten til de konstruksjonselementene som i følge analysene blir overbelastet.

Info om vår oppfølging etter tilsyn

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss