Gå til hovedinnhold

Tilsyn med styring av arbeidsmiljø i Teekay

Petroleumstilsynet (Ptil) førte 5.12.2007 tilsyn med Teekay Petrojarl Production AS (Teekay) i Trondheim ved hjelp av videooverføring. Tilsynet var rettet mot styring av arbeidsmiljø og er ett ledd i saksbehandlingen av selskapets SUT-søknad for Petrojarl 1 og Petrojarl Varg.


Tilsynet ble gjennomført ved intervju. I tillegg utførte vi verifikasjoner innenfor fagområdet arbeidsmiljø om bord på begge innretningene tidligere i høst.

Bakgrunn for tilsynet
Teekay eier og opererer to flyttbare produksjonsinnretninger (FPSO), Petrojarl I og Petrojarl Varg som er i aktivitet på norsk sokkel. Petrojarl I er i aktivitet for Statoil på Glitnefeltet og Petrojarl Varg er i aktivitet for Talisman på Vargfeltet.

Begge innretningene er registrert i et nasjonalt skipsregister og Teekay har søkt om samsvarsuttalelse (SUT) for innretningene.

Petrojarl 1 & Petrojarl Varg

Tilsynsaktiviteten inngår som en del av Ptils saksbehandling i forbindelse med disse søknadene.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å vurdere styringsmessige forhold knyttet til selskapets oppfølging av arbeidsmiljøforhold.

Resultat fra tilsynet
Observasjonene nedenfor er resultatet etter videomøte med Teekay 5.12.2007.

Resultat etter verifikasjoner om bord på Petrojarl 1 og Petrojarl Varg utført tidligere i høst er omtalt i egen rapport (lenke) og vil ikke bli gjentatt.

Under tilsynet identifiserte vi blant annet mangler innenfor systematisk styring av arbeidsmiljøforhold og etterlevelse av egen styrende dokumentasjon.

Det er vårt inntrykk at bakenforliggende årsaker til mangelfull styring stort sett er knyttet til uklare rammebetingelser herunder:

  • Uklar beskrivelse av roller og ansvarsfordeling.
  • Manglende kompetansekrav og opplæringsplaner for fagpersonell på arbeidsmiljøområdet.
  • Styrende dokumentasjon beskriver ikke gjeldende praksis.
  • Mangelfull kjennskap til regelverkskrav og SUT-regimet.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss