Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Teekay - Petrojarl Varg

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 23.10.-6.12.2007 tilsyn med HMS-styringssystemet i Teekay Petrojarl Production AS (Teekay), og tilsyn med arbeidsmiljøforhold, produksjon, teknisk sikkerhet, elektro og kran- og løfteoperasjoner på innretningen Petrojarl Varg.


Tilsynet ble ført ved dokumentgjennomganger, samtaler og verifikasjoner ved selskapets kontor i Trondheim og ved verifikasjoner ombord på innretningen.

Petrojarl Varg

Petrojarl Varg (kilde: OD)

Bakgrunn for tilsynet
Teekay eier og opererer to flyttbare produksjonsinnretninger (FPSO), Petrojarl I og Petrojarl Varg som er i aktivitet på norsk sokkel. Petrojarl I er i aktivitet for Statoil på Glitnefeltet og Petrojarl Varg er i aktivitet for Talisman på Vargfeltet.

Begge innretningene er registrert i et nasjonalt skipsregister og Teekay har søkt om (SUT) for innretningene. Tilsynsaktiviteten inngår som en del av Ptils saksbehandling i forbindelse med disse søknadene.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å verifisere at forhold knyttet til selskapets styringssystem for HMS og til tekniske og operasjonelle forhold på Petrojarl Varg, innen de fagområdene som berøres av denne aktiviteten, møter kravene i regelverket.

Resultat fra tilsynet
Deler av selskapets HMS styringssystem ble gjennomgått under presentasjoner ved selskapets kontor i Trondheim. Noen forhold ble fulgt opp med verifikasjoner på Petrojarl Varg. Selskapets system for avviksbehandling fungerer ikke etter krav i regelverket.

Det ble videre funnet et forbedringspunkt når det gjelder kompetanse og opplæring, kjennskap til sokkelregelverket og SUT-regime.

Innen elektro, prosess og sikringssystemer har Teekay ikke gjennomført en fullstendig samsvarsmåling. Dette kan føre til at det finnes ytterligere avvik fra regelverket til tross for at den tekniske tilstanden på innretningen er bra.

Samsvarsmålingen gjennomført for arbeidsmiljøområdet er mangelfull. Det er gjennomført få kartlegginger. Samsvarsmålingen er primært målt opp mot selskapets styringssystem og dekker i liten grad status i forhold til samsvar med tekniske arbeidsmiljøkrav- og eksponeringskrav.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss