Gå til hovedinnhold

Tilsyn med teknisk integritet av aldrende innretninger i Statoil

I perioden 22.9.-11.10.2006 førte Petroleumstilsynet (Ptil) tilsyn med Statoils ivaretakelse av teknisk integritet for bærende konstruksjoner på Statfjordfeltet. Vi har ikke funnet avvik under tilsynet.


Bakgrunn for tilsynet

Tilsynet har bakgrunn i Ptils resultatmål om oppfølging av storulykkesrisiko, og er en aktivitet innen Ptils prioriterte oppfølging av petroleumsnæringens arbeid med teknisk tilstand og aldring på innretninger.

Lokasjon Statfjord og Statfjord A (kilde: Statoil)Formål med tilsynet

Formålet med tilsynet var å verifisere at Statoil har styringssystemer som reduserer risiko for konstruksjonssvikt på aldrende innretninger, og at Statoil har kvalifiserte løsninger for håndtering av teknisk integritet i bærende konstruksjoner slik at intensjonen i gjeldende regelverk er ivaretatt.

Oppgaven inkluderer Statoils oppfølging av påseplikten overfor sine leverandører.

Resultat fra tilsynet

Statoil har etablert en prosess for ivaretakelse av teknisk integritet av bærende konstruksjoner, og prosedyrer for styring av denne prosessen er etablert.

Det ble ikke funnet noen avvik under tilsynet, men vi har identifisert flere områder med potensial for forbedring. Disse er:

  • Styrende dokumenter i forbindelse med ivaretakelse av teknisk integritet av bærende konstruksjoner.
  • Organisering og ivaretakelse av ansvar, myndighet og kompetanse.
  • Akseptkriterier i forbindelse med hvilke konstruksjonshendelser og - skader som medfører etablering av beredskap.
  • Tilstandsovervåking og oversikt over tilstand av konstruksjoner.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss