Gå til hovedinnhold

Tilsyn med TOTALs stedspesifikke analyser for bruk av Mærsk Inspirer på Frigg

Petroleumstilsynet gjennomførte 11. og 13.5.2004 et tilsyn med TOTALs stedspesifikke vurderingene knyttet til plassering av Maersk Inspirer på Frigg feltet. Tilsynet var i hovedsak knyttet til analyser av bærende konstruksjoner og til kvalitetssikring.


Første dag av tilsynet ble gjennomført i TOTAL sine kontorer i Dusavigå. Andre dag av tilsynet ble gjennomført hos Noble Denton i London. Under begge dagene ble tilsynet delt i to, der første del gikk med til presentasjoner og spørsmål, og del to gikk med til sporbarhet dokumentasjonen.

Bakgrunn for tilsynet

I forbindelse med plugging av brønnene på Frigg vil TOTAL bruke den oppjekkbare boreinnretningen Mærsk Inspirer. (I etterkant ble det bestemt at Mærsk Innovator skal brukes istedenfor Mærsk Inspirer).

Formål med tilsynet

Tilsynet ble gjennomført for å bidra til at TOTALs stedspesifikke vurderinger tilfredsstiller krav i regelverket, herunder rammeforskriften, innretningsforskriften og aktivitetsforskriften.

Resultat av tilsynet

Generelt sett er det vår oppfatning at TOTALs stedspesifikke vurderinger tilfredsstiller kravene i gjeldende regelverk. Vår tilsynsrapport inneholder noen få observasjoner fra vårt tilsyn og forbedringsforslag.

Info om vår oppfølging etter tilsyn

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss