Gå til hovedinnhold

Tilsyn med vedlikeholdsstyring, teknisk sikkerhet og elektro på Bredford Dolphin

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i tidsrommet 24.-25.4.2007 verifikasjonsaktiviteter om bord på boreinnretningen Bredford Dolphin som lå ved verft i Gdansk for nødvendig ombygging og oppgradering. Aktivitetene var rettet mot forhold knyttet til vedlikeholdsstyring, teknisk sikkerhet og elektro.


Aktivitetene ble gjennomført ved dokumentgjennomgang, samtaler og verifikasjoner om bord på innretningen.

Bakgrunn for tilsynet

Bredford Dolphin er en halvt nedsenkbar boreinnretning bygget i 1976. Dolphin a.s har søkt om SUT for innretningen. Etter ombyggingen er planen at innretningen skal til norsk sokkel for boreoperasjoner for flere operatører, blant annet for DNO som skal bruke innretningen først.

Formål med tilsynet

Formålet med tilsynet var å verifisere at forhold knyttet til vedlikeholdsstyring, teknisk sikkerhet og elektro var i henhold til myndighetskrav. Verifikasjonen ble gjennomført på bakgrunn av SUT-søknaden, samt informasjon mottatt fra Dolphin og prosjektlaget ved verftet i Gdansk.

Resultat fra tilsynet

Tilsynet ble preget av at framdriften i prosjektet ikke var i henhold til de planer og opplysninger som var oppgitt av Dolphin. Det ble avdekket flere viktige avvik og forbedringspunkter under tilsynet.

Tilsynet innen fagområdet vedlikeholdsstyring ble begrenset av omfattende arbeid og aktiviteter om bord. Prosjektet hadde også oppkoblingsproblemer mot Dolphins vedlikeholdsserver på hjemmekontoret.

Resultatet innen vedlikeholdsstyring viste at det fortsatt er omfattende utestående arbeid før systemet er operativt. Det ble avdekket forhold som manglende merking (tagging) av utstyr (kun 55-60 % av utstyret var merket), og nødvendig dokumentasjon for å kunne utarbeide vedlikeholdsprogram.

Innen teknisk sikkerhet og elektro var det lite å bemerke til det nyinstallerte utstyret, bortsett fra i boligkvarteret hvor den fagmessige utførelsen ikke var så god som ønskelig og kabelinnføringer på nye shale shaker-motorer.

De andre observasjonene er i hovedsak knyttet til gammelt utstyr som ikke lenger holder forskriftsmessig standard, uten at det før vårt tilsyn forelå planer om å skifte det ut. Det gjenstår etter vår vurdering mye arbeid for å bringe dette opp på et akseptabelt nivå for operasjon.

Vi gjør oppmerksom på at de påpekte feil og mangler er eksempler og at tilsvarende forhold kan gjelde innen flere områder på innretningen.

Lenke:

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Ole-Johan Faret, pressekontakt
Telefon: 40 68 35 46
E-post: ole-johan.faret@ptil.no