Gå til hovedinnhold

Tilsyn på kompressorinnretningene H7 og B11

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte 31. august og 1. september 2005 tilsyn på GNSC H7 (German North Sea Compressor Platform) og B11. Innretningene ligger på tysk sokkel i Nordsjøen. Operatør er Gassco AS mens ConocoPhillips forestår driften. Vårt generelle inntrykk etter tilsynet er at H7 og B11 opereres i henhold til gjeldende regelverk.


H7 og B11

H7 (til venstre) og B11 (kilde: Gassco)

Tilsynet ble gjennomført sammen med representanter fra tyske myndigheter (Landesbergamt) og Germanischer Lloyd. Aktiviteten var blant annet rettet mot områdene teknisk sikkerhet, elektriske systemer og kran- og løfteoperasjoner.

Bakgrunn for tilsynet

En avtale (Memorandum of Understanding) mellom norske og tyske myndigheter regulerer de to lands tilsyn med hvordan innretningene opereres. Myndighetene i begge land er enige om felles tilsynsaktiviteter som gjennomføres med jevne mellomrom.

Formål med tilsynet

Målet med oppgaven var å verifisere at innretningene opereres i samsvar med gjeldende forskrifter på områdene nevnt ovenfor.

Resultat fra tilsynet

Det generelle inntrykket fra tilsynet er at H7 og B11 opereres i henhold til gjeldende regelverk. Vi la merke til god orden på innretningen.

På området offshore-kraner er det utført større modifikasjoner og nyinstallasjoner. Det ble likevel avdekket noen avvik og forbedringspunkter. Vi har bedt Gassco ta stilling til disse.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss