Gå til hovedinnhold

Tilsyn på kompressorinnretningene H7 og B11

Petroleumstilsynet (Ptil) førte 27.-28. september 2006 tilsyn på GNSC H7 (German North Sea Compressor Platform) og B11. Innretningene ligger på tysk sokkel i Nordsjøen. Operatør er Gassco AS mens ConocoPhillips forestår driften. Vårt generelle inntrykk etter tilsynet er at H7 og B11 opereres i henhold til gjeldende regelverk.


H7 og B11

H7 (til venstre) og B11 (kilde: Gassco)

Tilsynet ble gjennomført sammen med representanter fra tyske myndigheter. Aktiviteten var blant annet rettet mot teknisk sikkerhet og mekaniske systemer. I tillegg inspiserte en representant fra Telenor kommunikasjonsutstyr på innretningene.

Bakgrunn for tilsynet

En avtale (Memorandum of Understanding) mellom norske og tyske myndigheter regulerer de to lands tilsyn med hvordan innretningene opereres. Myndighetene i begge land er enige om felles tilsynsaktiviteter som gjennomføres med jevne mellomrom.

Formål med tilsynet

Formålet med tilsynet var å verifisere at innretningene opereres i samsvar med gjeldende forskrifter på områdene nevnt ovenfor.

Resultat fra tilsynet

Det generelle inntrykket fra tilsynet er at H7 og B11 opereres i henhold til gjeldende regelverk. Vi la merke til god orden på innretningene.

Flere oppgraderinger er nylig blitt gjennomført på B11, for eksempel montering av en ny kran, modifisering av Seatrax Monark kranen, oppgradering av nødavstengingsventiler (ESD-ventiler) og installering av et nytt HVAC-system.

Fra 2007 skal gassen ledes utenom H7, og innretningen vil være ubemannet, før den senere skal fjernes. På tross av dette var H7 godt vedlikeholdt.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss